Informácia - kľúč k úspešnej kariére
Informácia - kľúč k úspešnej kariére

Informácia - kľúč k úspešnej kariére

Novinky

  • V súčasnosti sa spracovávajú výsledky prieskumov a ukončujú sa aktivity projektu.

Európsky sociálny fondNázov projektu: Informácia - kľúč k úspešnej kariére
Kód projektu: 11230310070
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita č. 3:
Zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce

Opatrenie č. 3.3 A
Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach

Dĺžka trvania projektu v zmysle zmluvy: 1. 9. 2005 - 31.12. 2007

Miesto realizácie projektu: Národná 12, 974 00 Banská Bystrica