Informácia - kľúč k úspešnej kariére
Informácia - kľúč k úspešnej kariére

Informácia - kľúč k úspešnej kariére

Burza práce

Burza práce je určená predovšetkým študentom posledných ročníkov UMB a absolventom UMB. Zároveň by sme chceli touto cestou podporiť aj ďalšiu spoluprácu s potenciálnymi zamestnávateľmi (realizácia praxí študentov, spolupráca pri písaní ročníkových a záverečných prác a pod.) Podrobnejšie informácie pre zamestnávateľov. Informácia pre študentov.

V rámci tejto aktivity chce projektový tím osloviť potenciálnych zamestnávateľov absolventov UMB. Cieľom Burzy práce je v zmysle zmluvy sprostredkovať priamy kontakt študentov so zamestnávateľmi.

Ak si pozeráte túto stránku a patríte z hľadiska tohto projektu k potenciálnym zamestnávateľom absolventov Univerzity Mateja Bela, prosím, ozvite sa nám. Radi Vám pošleme pozvánku s inštrukciami a následne Vás radi osobne privítame na našej Burze práce. Kontakt: denisa.voskarova@umb.sk (napíšte nám Vašu poštovú adresu, meno kontaktnej osoby, telefonický a e-mailový kontakt).

Počet búrz práce v zmysle projektu: 1 burza práce

Mesiac realizácie burzy práce: október 2007 (presný dátum zatiaľ nie je určený)

Počet zúčastnených zamestnávateľov v zmysle indikátorov projektu: 200

V rámci Burzy práce bude zrealizovaný aj prieskum medzi zúčastnenými zamestnávateľmi formou dotazníkov.

Fotogaléria z 8. novembra 2007