Informácia - kľúč k úspešnej kariére
Informácia - kľúč k úspešnej kariére

Informácia - kľúč k úspešnej kariére

Dni otvorených dverí

Cieľom tejto aktivity je v zmysle zmluvy predstavenie prostredia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, možností štúdia, ubytovania a pod., pre potenciálnych študentov a odpovedať na ich konkrétne otázky.

Dni otvorených dverí by sa mali uskutočniť v zmysle projektového harmonogramu predbežne v novembri 2007.

O konkrétnych termínoch Dní otvorených dverí na jednotlivých fakultách Vás budeme informovať prostredníctvom tejto webovej stránky.