Informácia - kľúč k úspešnej kariére
Informácia - kľúč k úspešnej kariére

Informácia - kľúč k úspešnej kariére

Poradenstvo pre výchovných a kariérnych poradcov

Odporúčame Vám navštíviť rubriku „Poradenstvo pre stredoškolákov“.

Informácie pre výchovných a kariérnych poradcov budú publikované na tejto stránke neskôr (v priebehu realizácie projektu).

Veľtrh vzdelávania v Bratislave 2 - 4. 10. 2007